sunnuntai 20. huhtikuuta 2014

Uskoa vailla

Kuolemasta on tehty viihdettä, kuolemanpelolla myydään monenlaisia asioita ihmisille.

Pääsiäisen sanoma on, että kuolemaa ei ole. Tätä todistaa tämän päivän tiedekin: energia on katoamatonta.

Väitän, että usko on pään eli tietoisen ajattelun asia kuten tietäminen, tiede ja uskottelukin. Puhumattakaan uskomuksista. Energia ilmenee fyysisessä kehossamme sen eri toiminnoissa. Lääketieteessä sen uskotaan olevan päin vastoin, kemia loisi energiaa. Sitä todistamaan jopa kuvataan aivojen energiankulkua. Näin uskomalla on saatu vastuukin siirrettyä ihmiseltä kemialliseksi toiminnaksi. Samaan harhaan kuuluu kuvitelma kehosta koneena, mahdollisuudesta saada se toimimaan koneen lailla. Vaikka ajattelu on energian liikettä ja ajatteleminen yksistään jo muokkaa energiaa sekä fyysistä ja kemiallista kehon toimintaa.

Ylösnousemus kuvaa aaveen, vainajan ilmaantumista vielä eläville. Siitä on tehty mystinen ja ainutkertainen tapahtuma tässä vuosittain kerrottavassa tarinassa. Ainutkertainen se onkin yksilön kohdalla.

Henkisiä ulottuvuuksia ei voida mitata, kuvantaa tai teorisoida. Niiden voi vain antaa elää, vaikuttaa, itsessä. Ihmisen oma valinta ja vastuu on mitä hän maailmasta ja itsestä lopulta ymmärtää.
Energia ilmenee siinä miten se vaikuttaa materiaan ja materiassa, näin myös ihmisessä.

torstai 17. huhtikuuta 2014

SAMAA LIHAA JA VERTA

Pääsiäinen ahdistuksen, pelon, toivon ja ilon aika.
Polariteetit ovat samaan aikaan, toinen siemenenä toisessa.Pääsiäisen tarina sisältää uhrautuvuutta, yhdessä oloa, petturuutta, rohkeutta, ison kirjon ihmisen luonteesta. Jeesuksen osuus on haluttu osoittaa ihmisyydestä poikkeavammaksi, sillä luodaan toivon sanomaa. Ihmiskunnan historiaa ja tätä päivää katsoessa sitä on vaikeaa tuntea. Ihmisen pyrkimykset eivät ole aikojen saatossa muuttuneet.

Toivo on itsessä, omissa valinnoissa, elämisessä sovussa itsensä kanssa juuri tässä hetkessä. Heittäytymisessä luottamukseen sisimmässään, jossa se jumalainen kipinä on.

Vaan edelleen elämme aikaa jolloin ihminen tarvitsee paimenta, kaitsijaa, johtajaa. Siihen asemaan on tutkimus, markkinat, mielihyvä nostettuna. Kirkko on syrjäytetty.
Ilman kärsimystä, luopumista omista mukavuuden ja mielihyvän tarpeista ei voi löytää tasapainoa ja mielen rauhaa. Onnen kokeakseen on samalla avauduttava elämän mysteerille, jota ihminen ei koskaan pysty tyhjentävästi selittämään.

Sairaus on seuraus jostakin ihmisen elämässä. Toipumisen alkamisessa on tärkeintä hyväksyä se mikä on juuri nyt olemassa. Ja muutokseen tarvitaan ymmärrystä siitä miksi on juuri sellaisena ja siinä missä on sinä hetkenä. Joskus ihminen on osa suurempaa liikettä ja voi vain valita suhtautumisensa tapahtumiin. Valinnassa on yksilön vastuu, siitä myös johtuu sairastuuko hän itse vai oppiiko jotakin.


maanantai 14. huhtikuuta 2014

Majakka

Tarpeet ovat ihmisillä samat. Ulkonaisesti ihmisten elämä näyttää samankaltaiselta. On moraali- ja eettisiä sääntöjä, joita enemmän tai vähemmän noudatetaan. Mikä suurestikin poikkeaa on taustalla vaikuttava yleensä tiedostamaton pyrkimys, joka motivoi ihmistä toimimaan. Hyväntekeväisyys muuttuu pahaa tekeväksi pyrkimyksen ollessa vain itselleen jotain saavuttamista.

Globaalit hyväntekeväisyysjärjestöt ovat muuttuneet paisuessaan liikelaitoksiksi, jossa tuotto on tärkein tavoite. Liiketoiminnassa unohtuu yksilöllisyys ja kulttuuri, ihminen ja hänen tarpeensa tuotteistetaan ja asioita tehdään kaikkialla samalla kaavalla.

On hyvä tunnistaa kaiken pilviverhon alla vaikuttava pyrkimys niin omissa kuin muidenkin tekemisissä, silloin osaa heittäytyä mukaan asioihin ja tekemiseen oikealla intensiteetillä. Pyrkimyksen näkeminen auttaa valitsemaan mihin kannattaa ja mihin ei kannata ryhtyä. Kanssakäymisessä rehellisyydellä ja avoimuudella, jossa pyrkimyskin on näkyvillä, saavutetaan kaikkien kannalta parhaimmat ratkaisut, koska silloin jokainen voi kantaa vastuunsa ja tehdä itselleen sopivimmat valinnat.

tiistai 8. huhtikuuta 2014

Yksilöllisesti

Afrikassa kukin persoonallinen yksilö on tärkeä osa yhteisöä. Yhteisön tarkoitus on taata jokaisen sen jäsenen perustarpeiden täyttyminen. Jokaisella on tehtävänsä yhteisössä, paikka siinä. Perinteet ovat luoneet tämän paikkajaon, jonka tulisi muuttua ympäristön vaatimusten muuttuessa. Kuitenkin aina olisi oltava niin, että lapsille taataan terveellinen, turvallinen ympäristö varttua aikuisuuteen. Mutta yhteisö on se konteksti, jossa ihmiset elävät.

Niin sanotuissa sivistysvaltioissa on yksilö nostettu korkeimpaan asemaan yhteisön sijaan. Yksilön mielihaluja pidetään meillä tarpeina.Yksinäisyys ja syrjäytyminen ovat suurimmat ihmisten pahoinvoinnin syyt. Afrikassa elää hymyileviä, onnellisia ihmisiä. Länsimaissa ihmiset kuolevat mielialalääkkeisiin...

lauantai 5. huhtikuuta 2014

Yhteisö

Yhteisöllisyys on vahvuus. Useampi tekijä, ajattelija ja havainnoitsija yhdessä ymmärtää enemmän ja saa isompia tuloksia aikaan.

Afrikassa yhteisöllisyys elää vahvana.  Homeopathy for Health in Africa (http://www.homeopathyforhealthinafrica.org) joka hoitaa AIDS'a, malariaa ja tuberkuloosia homeopatialla, sai tehtyä tutkimusyhteistyösopimuksen paikallisen sairaalan kanssa. Tutkimustyötä varten oli jo tehty protokollat, kaavakkeet ja ensimmäiset kokeilutkin oli tehty ja oltiin valmiita alkamaan tutkimus homeopatian vaikutuksesta AIDS'ssa. Juuri silloin Tansaniassa alkoi sataa, kuukautta ennen sadekautta. Sateen vain jatkuessa, ei sairaalaan tullut potilaita. Kaikki jotka vain pystyivät töihin olivat pellolla istuttamassa ja kylvämässä.


Vahti vuorossa

Yhteisöissä elää myös perinteet, arvot sekä ennakkoluulot. AIDS on Afrikassa stigma ja siihen sairastuneita kartetaan. Yleensä orvot ja lesket saavat kodin jonkun sukulaisen hoivissa, AIDS-lesket ja orvot voivat jäädä täysin ilman yhteisön tukea. AIDS'n rinnalle on tulossa ebola. Eristäminen hidastaa sen taudin etenemistä, mutta hädässä ihmisen jättäminen täysin ilman yhteyttä muihin ei kuulu inhimillisyyteen.

Länsimaissa yhteisöllisyys on murentunut ja syrjäytyminen on päivän sana. Yhteisöllisyyttä yritetään herätellä, koska se ihmisiä yhdistävänä tekijänä tukee kriiseissä ja lama-aikoina yksilöä. Itsekkyyden aikakausi on toivottavasti jo koettu ja nähty mihin se johtaa.

torstai 3. huhtikuuta 2014

Muutos

Muutoksen laukaisevana tekijänä ovat ulkoiset tai sisäiset tekijät. Ulkoiset tekijät eivät välttämättä muuta ihmistä sisäisesti. Ne voivat saada ihmisen regoimaan muttei häntä muuttumaan ilman tahtoa muutoksesta. Elämänkaareen kuuluvat kriisit muuttavat oman aseman muuttuessa esim. lapsesta aikuiseksi ihmisen asennoitumista joihinkin asioihin.

Kokonaisvaltainen muutos lähtee ihmisen sisältä hänen tahdostaan ja tarpeestaan. Tahtoa harjoitetaan lapsena. Se voidaan alistaa, paisuttaa tai valjastaa ihmisen käyttöön. Tahtoa voidaan myöhemmissä elämän vaiheissakin harjoittaa - opetella ottamaan se käyttöön oikealla tavalla oikeissa tilanteissa. Tämä vaatii irtipäästöä, olemista ilman pyrkimystä, jottei ihmisen halut ja pelot alkaisi ohjailemaan tahtoa.

Kaikki ajatuksemme, pyrkimyksemme, tunteemme ovat energiaa, joka muuttuu materiaksi toiminnassa tai sairaudessa. Suuri shokki, kriisi, elämässämme saa lukkiutuneet energiat liikkeelle. Niissä hetkissä on parhaimpia mahdollisuuksia ohjata energiaansa uusille urille, valita uusia tapoja tehdä. Monesti kriisi avaa näkemään kokonaisvaltaisemmin elämää ja asioita. Silloin voimme tahdollamme saada muutoksia aikaan. Suuri shokki, kriisi, voi myös saada energiamme pois paikoiltaan, väärällä tavalla ja väärässä paikassa toimiessaan energia aiheuttaa sairautta.

Homeopatia on energialääketiedettä. Homeopaattinen lääke saa energiatilassamme muutoksen aikaan resonoidessaan lukkiutuneen energian kanssa. Jumiutuma aukeaa ja muutos on mahdollinen. Homeopaattinen lääke saa myös eksyneen energian palaamaan raiteilleen.tiistai 1. huhtikuuta 2014

Itse epäilys


Siihen kun lähtee niin äkkiä uppoaa kaulaansa myöten, joskus ihan kokonaan suohon, josta ei ole helppoa ylös pääsyä. Itsensä epäily vie nopeasti turhaan tamppaamiseen ja toivottomuuteen vaipumiseen. Ihmisen on elettävä valinta valinnalta eteenpäin ja tehtävä päätöksiä omantuntonsa, järkensä ja sisimpänsä mukaan. Ja oltava valmis muuttamaan suuntaa mikäli huomaa tehneensä hölmön päätöksen.

Monesti homeopaatti epäilee sitä onko oikein ymmärtänyt asiakkaan. Se jatkuu seurantakäyntiin asti jolloin kuulee asiakkaan kuulumiset. Käytössä on tarkat analysointimenetelmät, homeopaatin työkalut, jotka johtavat hyvään lopputulokseen mikäli homeopaatti on huomioinut ja kuullut oikeat asiat asiakkaasta. Joskus menee parikin seurantaa ennen kuin muutamasta mahdollisesta lääkeaineesta on poissuljettu ne jotka eivät paranna asiakkaan tilaa tarpeeksi. Mikäli epäilys saa homeopaatin ajattelussa vallan, on helposti seurauksena hätiköintiä, joka ei johda haluttuun lopputulokseen. Tärkeintä on malttaa odottaa vaikutuksia, olla läsnä ja tehdä perusteltuja päätöksiä.

Elämässäkin tulee aikoja jolloin tarkastellaan omaa elämää, mietitään tulevaa ja opitaan menneen elämän virheistä. On hyvä pysähtyä tärkeille tarkistusasemille ottamaan uutta suuntaa ja päättämään seuraavasta tavoitteesta. Pitkospuita rakentaessa on hyvä pysähdellä, havainnoida pohjan kestävyyttä jotta saa rakennettua puu puulta ja päätös päätökseltä kestävää polkua suon yli. Loikkimalla ja kiirehtimällä joutuu vain suohon.