tiistai 5. tammikuuta 2016

Paineen alla


Ympäristö ja ihmisen omat ajatukset ovat suurimmat tekijät paineen luomisessa ihmiselle. Elämänohjeissa monesti puhutaankin kyvystä elää lintujen tai eläinten lailla. Sillä viitataan ihmisen itse luomien paineiden puuttumiseen.

Voimakas ympäristön paine saa ihmisen elämässä selkiintymään sen mitä hän pitää elämässään tärkeimpänä. Samalla hän luo tapoja säilyttääkseen tuon tärkeimmän asian. Kun paine hellittää, opittu tapa jää usein elämään. Aikaisemmin se toimi elämän jatkumisen takaajana nyt siitä tulee se taakka joka sairastuttaa, tekee elämästä vaikeaa.

Ihmisenä kasvu sisältää omien ajatuskaavojen ja tapojen tunnistamista, usein myös niistä luopumista.