sunnuntai 6. lokakuuta 2019

Suo siellä, vetelä täällä

Siirryin jokin aika sitten proletariaatista porvaristoon. Tuloihini suhteutettuna otin suuren lainan omistaakseni työpaikkani. Vuokralaisena on ainainen uhka sopimuksen irtisanomisesta, omistajana on ainainen uhka kulujen kasvamisesta kestämättömiksi tuloihin verrattuna. 

Jotta voisi tehdä työtään omistamassaan tilassa on hankittava vuokralaisia, usein myös tehtävä jotain lisätyötä. Minä jaan lehtiä öisin. Mutta päivisin voin tehdä sitä työtä johon minulla on kutsumus.
Mikäli en sitten ole vuokrannut tilaani jollekin muulle käyttöön.

Tätä kompensoidakseni teen paljon itse kotitaloudessa tarvittavaa työtä: viljelen puutarhoissani, kerään metsistä ja kalastan.

Näin talous on balanssissa, mutta aika ei tahdo riittää ihmisen opiskeluun ja elämän havainnointiin, jotka myös ovat intohimojani.
Sinänsä tämä blogini otsikko ei sovi minuun, pidän suolla samoilusta. Tänäkin vuonna olen kerännyt toista ämpärillistä karpaloita sieltä...

sunnuntai 30. joulukuuta 2018

Laajempaan yhteyteen

Merkityksen näkee vasta hahmottaessaan kokonaisuuden. Monesti kokonaisuuden jonkinlaiseen hahmottamiseen vaaditaan pitkän ajan kokemus.

Vaan helpointa on heitellä mielipiteitä ja arvioita kun ei ole kokemusta. Syvällä paatoksella ja tuomiten. Tämä on hyvin näkyvillä meidän aikanamme, mutta myös menneinä aikoina. Kuulunee ihmisen perusluonteeseen. Olen liittänyt sen ihmisen yleiseen tarpeeseen hallita maailmaa kokeakseen turvallisuutta.

Hallitsemattomuudesta syntyy pelkoja. Sitä tämä taas alkanut rokotus -hypetyskin käyttää aika voimakkaasti hyväkseen. Kuten kaikki liikkeet joilla on voimakkaita vastakkainasetteluja jonkin ilmiön, ihmisten tai asioiden kanssa.

Kannatan tutkimista, ajattelua, tiedon etsintää laajasti sekä oman sisimpänsä opettelua sekä kuuntelua mielipiteiden muodostamisen pohjana. Kun ymmärtää asian laajemmassa yhteydessä, vastakkain asettelun tarve loppuu. Se ei tarkoita moraalin, etiikan ja inhimillisyyden katoamista. Edelleen haluaa edistää ihmisen hyvin vointia. Mikä taas täytyy erottaa hyvinvoinnista, joka on saanut oman merkityksensä taloudellisten intressien lobbauksesta.

Hyvin vointiin kuuluu myös surun, pelon ja vihankin tunteita. Hyvin voiva ihminen on sovussa itsensä kanssa ja pyrkii edistämään keskinäistä välittämistä ja toisen ymmärtämistä elämässään ja elämällään.torstai 11. lokakuuta 2018

Puoskarilaki

Otsikon termi ja puhe siitä on viime vuosikymmeninä noussut otsikoihinkin asti aika-ajoin. Olen kommentoinut asiaa monesti, viime aikoina enemmän FB sivuni Luonnonlääketiede kautta. Monesti kärkkäisiin kannanottoihin kaupallisen hyödyn tavoittelijoista on niputettu mitä moninaisimpia rehellisesti hoitotyötä tekeviä hoitajia.

Termiä elättelevät tahot perustavat sen käytön asioihin, joista voisi syyttää tällä hetkellä vallassa olevaa hoitokäytäntöä. Näinhän se on kautta historian ollut kuten "Keisarin uudet vaatteet" sadussa on kuvattu, valtaapitäjä on sokea sille kuinka läpinäkyvää ja aineetonta vain päässä elettävän kuvan kauniista ja hyvästä varassa hänen toimintansa on.

Homeopatia on alusta asti rakentunut tarkan havainnoin ja dokumentoinnin varaan. Sen tehosta on jatkuvaa todistusvoimaista kokemusta ja viime vuosituhannelta asti myös nykyaikaisia tutkimustuloksia.

Tiedon välittämisen nopeuduttua ja tullessa aina vain helpommin kaikkien saavutettavaksi toteutuu myös toinen aina uudestaan historiassa todentunut ihmisen luonteen piirre. Kun omat kyseenalaiset toimet ja se millä on ne oikeuttanut tulevat julkisiksi, hyökätään kuvitellun vihollisen kimppuun huomion siirtämiseksi pois itsestä.

maanantai 25. kesäkuuta 2018

Arviosta ja arvostelusta

Haastattelun perusteella homeopaatti tekee arvioita hänen mahdollisuuksistaan auttaa,  paranemisprosessista, lääkeaineesta ja sen vahvuudesta. Se vaatii omien elämänarvojensa, kokemuksiensa ja ajatustensa sivuuttamista. Homeopaatti ei arvostele tai aseta ilmeneviä asioita arvojärjestykseen.

Lähtökohtana homeopaattisen lääkkeen hakemiselle on se mikä estää ihmistä elämästä täydesti oman näköistä elämää. Ja toteuttamasta kykyjään kaikkien eikä vain omaksi hyödyksi. Ihminen on yhteisön, perheen osa, lenkki sukupolvien ketjussa.

Käytettävissä on tuhansia lääkeaineita. Pelkällä ulkoa oppimisella on vaikeaa löytää juuri oikeaa lääkeainetta kunkin ihmisen sen hetkiseen ongelmaan. Se taas mikä on ihmisen sen hetken tilanne on myös ymmärrettävä; kuinka vanhaa perua se on ja mikä on sen dynamiikka, mitkä ovat tämän ihmisen kyvyt päästä tasapainoon ja kuinka nopeasti.

Kaikkea tätä homeopaatti tekee omien kykyjensä ja kokemuksiensa pohjalta, sen mukaan mitä hän on oppinut eläessään...

keskiviikko 17. tammikuuta 2018

Sanojen mahti


Puheen vaikutusta olen pohtinut monessa elämäni vaiheessa.
Kuinka lausutut sanat voivat saada jopa trauman aikaan. Kirjoituksella ei ole yhtä voimakasta vaikutusta.

Sanoja käytetään kuvaamaan jotain. Usein niillä tavoitetaan vain pinta käsiteltävästä aiheesta.
Silti sanoja arvostetaan, niihin perustuu moni oppiarvo ja niillä kirjoitetaan käytännöstä, jota sitten toiset arvioivat tai toteuttavat.

Tiede on tämän päivän uskonto. Mittaamalla saadaan arvoja, joita käytetään todistamaan hypoteesia, joka on esitetty tutkimuksen aluksi. Tutkimus kun ei ole tutkimus, jollei kohdetta rajata. Ja tuloksia varmisteta satunnaistamalla ja ihmisen vaikutusta minimoimalla kaksoissokko-menetelmällä. Sitten ihminen käyttää näitä tutkimuksia ymmärryksensä ja tarpeidensa mukaan. Ihminen voi myös rajata tutkittavia tai tuloksia niin että hypoteesi täyttyy. Tutkimukset on silti nostettu jalustalle, palvottavaksi, niihinhän tiede-uskonto perustuu.

Homeopatiaa vastaan hyökätään sillä ettei se olisi mitattavissa. Pelkkä ihmisen kokemus ja paraneminen eivät riitä. Tutkimuksia, myös näitä kaksoissokko tutkimuksia on homeopatiasta in vitro ja in vivo tehty. Jokainen lääkeainekoe on pienimittainen tutkimus, jossa kerätään paljon "dataa".

Vaikka tutkimukset homeopatiasta lisääntyvät kaiken aikaa ja metadata osoittaa, että homeopatialla on selkeästi plaseboa suurempi vaikutus, en painottaisi niitä kuitenkaan tärkeimmäksi kriteeriksi homeopatiaa tehtäessä. Vaan ihmisten kokemusta elämisen ja elämänlaadun paranemisesta.

keskiviikko 27. joulukuuta 2017

Aluksi oli sana

Intentio, aie, edeltää tekoa. Energia muovaa ainetta.
Ei mikään uusi ajatus, vaan erilaisissa yhteyksissä ja kokeilla todistettuja.
Mutta miten ymmärrettyjä?

Entä jos ensin on energia, josta vasta syntyy materia.
Atomien osaset, molekyylien sidokset, alkuaineet, materia.

Homeopatia on kautta historiansa ollut epäilty ja hyökkäysten kohteena.
Ei ole pelkästään tätä aikaa, että kokemukseen perustuvaa tietoa ei ole arvostettu.
Ihmisen on vaikea uskoa sellaista joka ei ole teoriaksi heti muokattava ja
mittareilla mitattava. Teoriat ja mittaukset luovat hallinnan tunteen.
Ja sehän on yksi ihmisen tarpeista. Jo vauvasta asti opimme asioita
hallitaksemme omaa elämäämme, sitten ympäristöämme.

Joillekin ei riitä sekään, vaan heidän olisi hallittava myös muiden ihmisten elämää,
ajatuksia, jopa tunteita. He myös hakeutuvat asemiin, joista he voivat hallita muita.
Valitettavasti sitä ihmiset yleisesti pitävät vahvuutena
ja toisten hallitsemiseen pyrkiviä ihmisiä päätyy jopa valtioiden johtoon.


tiistai 5. joulukuuta 2017

Suomi 100, homeopatia 250

Osallistuin Suomen itsenäisyyden 100-vuotispäivän tiimoilta toteutettuun projektiin "Samanarvoisten Suomi". Kun minuun otettiin yhteyttä asian tiimoilta ihmettelin tekijöiden valintaa: homeopatia. Teenhän vakavasti otettavaa, tutkittuun ja valtavaan kokemustietoon perustuva ihmisen hoitotyötä. Tekijät perustelivat valintaansa vastustukseen, jopa vainoon jota homeopatia tänä päivänä kokee muuallakin kuin Suomessa.

Haastattelu tehtiin. Haastattelija kirjoitti hyvin neutraalisti, enkä minäkään paljastanut törkeimpiä kohtaamiani asioita. Juttu oli pliisu minun makuuni. Siitä huolimatta kun se oli julkaistu saivat tekijät valtavan törkyviestivyöryn, jopa uhkailuja. "Nauroinkin" heille, että joo, tähän on niin tottunut, kuuluu ammatin tuomiin mausteisiin. Sillä myös todennettiin se, että aivan oikealla foorumilla haastatteluni julkaistiin...

http://www.samanarvoistensuomi.fi/samanarvoistensuomi/tuija-53-lahti